گلچینِ

اشعارم و هرچی که جالب باشه(البته خلاف قانون و عفت عمومی نه)

اسفند 92
1 پست
بهمن 92
3 پست
دی 92
4 پست
آذر 92
2 پست
آبان 92
12 پست
فردوس
3 پست
مجید
2 پست
گلچین
20 پست
لبخند_تو
1 پست
بهار
1 پست
عشق
4 پست
یک_تماس
1 پست
اکسیر
1 پست
پدر
1 پست
سوکنامه
1 پست
احساس
1 پست
ازدواج
1 پست
پریا
1 پست
زمستان
1 پست
رابطه
1 پست
رفیق
1 پست
رویا
1 پست
شبنم_صبح
1 پست
مریم
1 پست
دختر_ماه
1 پست
شرم_آلود
1 پست
زینب
1 پست
عباس
1 پست
شعله_عشق
1 پست
خمره_عشق
1 پست
شعری_ناب
1 پست
یاس
1 پست
همراز
1 پست
بی_پروا
1 پست
تبسم
1 پست
وصل
1 پست
اقاقیا
1 پست
تولد
1 پست
خیالش
1 پست
بلاگفا
1 پست
کوچ
1 پست